3:48
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại Mua vào (VND) Bán ra (VND)
AUD 17,317.95 18,041.29
CAD 17,985.40 18,736.62
CHF 24,519.84 25,543.99
DKK 3,481.51 3,627.47
EUR - 3,796.67
GBP 26,872.87 28,276.75
HKD 31,108.46 32,407.81
INR 2,897.98 3,019.02
JPY - 318.36
KRW 207.23 218.06
KWD 17.83 21.71
MYR - 79,388.83
NOK - 5,670.38
RUB - 2,816.43
SAR - 339.83
SEK - 6,374.81
SGD - 2,792.71
THB 16,919.08 17,625.76
USD 649.33 748.58
22,945.00 23,155.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)

Thống Kê Website
Truy cập 793547
Hôm nay 326Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa
  captcha