7:45
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại Mua vào (VND) Bán ra (VND)
AUD 14,965.56 15,603.32
CAD 16,892.87 17,612.76
CHF 23,574.15 24,578.78
DKK 3,238.11 3,376.61
EUR - 3,148.10
GBP 22,377.58 23,630.04
HKD 25,019.93 26,086.16
INR 2,956.00 3,081.98
JPY - 301.48
KRW 160.11 169.50
KWD 14.31 17.43
MYR - 79,530.76
NOK - 5,182.07
RUB - 2,238.02
SAR - 485.88
SEK - 6,567.63
SGD - 2,143.58
THB 16,075.96 16,761.05
USD 549.87 634.43
23,640.00 23,950.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)

Thống Kê Website
Truy cập 979726
Hôm nay 53Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa


  captcha