12:45
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại Mua vào (VND) Bán ra (VND)
AUD 15,983.27 16,650.79
CAD 16,934.36 17,641.60
CHF 24,400.03 25,419.06
DKK 3,332.21 3,471.90
EUR - 3,699.31
GBP 26,351.72 27,695.68
HKD 28,858.50 30,063.73
INR 2,917.22 3,039.06
JPY - 326.80
KRW 212.60 223.67
KWD 17.12 20.84
MYR - 78,515.52
NOK - 5,626.49
RUB - 2,482.54
SAR - 334.83
SEK - 6,409.86
SGD - 2,599.02
THB 16,451.33 17,138.40
USD 650.16 749.53
23,070.00 23,280.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)

Thống Kê Website
Truy cập 701514
Hôm nay 375Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa
  captcha