11:38
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại Mua vào (VND) Bán ra (VND)
AUD 16,697.63 17,395.01
CAD 17,460.18 18,189.41
CHF 25,207.03 26,259.82
DKK 3,454.94 3,599.78
EUR - 3,835.28
GBP 27,307.60 28,700.37
HKD 30,129.26 31,387.63
INR 2,910.29 3,031.84
JPY - 325.24
KRW 214.05 225.20
KWD 18.21 22.16
MYR - 78,551.53
NOK - 5,744.00
RUB - 2,684.09
SAR - 342.80
SEK - 6,396.38
SGD - 2,789.51
THB 16,858.69 17,562.80
USD 676.89 780.35
23,020.00 23,230.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)

Thống Kê Website
Truy cập 732473
Hôm nay 413Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa
  captcha