2:58
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại Mua vào (VND) Bán ra (VND)
AUD 16,006.26 16,688.63
CAD 17,162.72 17,894.40
CHF 24,950.57 26,014.26
DKK 3,402.04 3,547.61
EUR - 3,467.87
GBP 24,662.14 26,042.87
HKD 27,702.96 28,883.99
INR 2,929.27 3,054.15
JPY - 295.27
KRW 175.33 185.62
KWD 16.26 19.81
MYR - 80,086.16
NOK - 5,556.50
RUB - 2,336.59
SAR - 349.94
SEK - 6,521.40
SGD - 2,281.75
THB 17,363.64 18,103.88
USD 623.70 719.63
23,400.00 23,770.00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)

Thống Kê Website
Truy cập 1035922
Hôm nay 482Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa


  captcha